Quỳnh Anh và Công ty AOKI Nhật Bản

Quỳnh Anh và Công ty AOKI Nhật Bản – Top 3 thí sinh xuất sắc nhất tại Việt Nam và Top Doanh nghiệp cơ khí hàng đầu Nhật Bản.